Obecné podmínky použití aplikace Počasí Meteo a zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Nákup aplikace viz obchodní podmínky

1. Obecné podmínky použití aplikace Počasí Meteo

Stažením nebo použitím aplikace Počasí Meteo pro OS Android vyjadřujete souhlas s respektováním těchto obecných podmínek použití aplikace Počasí Meteo a vyjadřujete ochrany a zpracování osobních údajů, kterými se provozovatel aplikace řídí. Doporučujeme proto věnovat jejich přečtení náležitou pozornost.

Předně není dovoleno žádným způsobem kopírovat nebo upravovat aplikaci či jakoukoli její část včetně k ní náležející ochranné známky. Není dovoleno pokoušet se extrahovat zdrojový kód aplikace ani překládat aplikaci do jiných jazyků nebo vytvářet její odvozené verze. Samotná aplikace a všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázi a další práva duševního vlastnictví k ní náleží provozovateli aplikace Počasí Meteo.

Provozovatel aplikace Počasí Meteo si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provádět změny v aplikaci a upravovat podmínky jejího užívání. Aplikace Počasí Meteo funguje ve dvou formátech, buď jako aplikace neplacená s omezenými funkcemi, nabídkou a podporovanou reklamou, nebo jako aplikace placená, která funguje bez reklam a ve formátu s výrazně širší nabídkou funkcí a předpovědních modelů. Přístup do plné verze aplikace podléhá zpoplatnění, které je blíže specifikované v aplikaci Google PlayStore.

Aplikace Počasí Meteo ukládá a zpracovává osobní údaje, které uživatelé aplikaci poskytují za účelem možnosti jejího používání, a to v souladu s pravidly uvedenými v části 2. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Doporučujeme nicméně, abyste nezasahovali do továrního nastavení telefonu (nerootovali jej), což je proces odstraňování softwarových omezení a omezení stanovených oficiálním operačním systémem vašeho zařízení. Vystavujete tím Váš telefon nebezpečí z hlediska napadení malware, viry a škodlivými programy, které mohou ohrozit funkce zabezpečení telefonu a mohou také způsobit, že aplikace Počasí Meteo nebude fungovat správně.

Aplikace ke svému fungování využívá služby třetích stran, které deklarují své vlastní smluvní podmínky. Odkaz na smluvní podmínky poskytovatelů služeb třetích stran naleznete níže:

Některé funkce aplikace vyžadují, aby aplikace měla aktivní připojení k internetu, či aktivovanou funkci zjišťování polohy telefonu. Připojení může být zajištěno skrze Wi-Fi, nebo skrze Vašeho poskytovatele mobilní sítě. Provozovatel aplikace Počasí Meteo nenese odpovědnost za plnou funkčnost aplikace za situace, kdy přístup k internetu není zajištěn.


Pokud používáte aplikaci Počasí Meteo aniž jste připojeni k Wi-Fi, Váš mobilní operátor Vám může účtovat poplatky za data spotřebovaná v souvislosti s používáním aplikace a jejích widgetů. Uživatel aplikace přijímá odpovědnost za jakékoli takové poplatky, včetně poplatků za roamingová data, pokud používá aplikaci mimo své domovské území (tj. region, nebo zemi) bez vypnutí datového roamingu. 

Provozovatel aplikace Počasí Meteo nepřebírá žádnou odpovědnost za korektnost dat, která aplikace zobrazuje. Snažíme se sice zajistit, aby byla data, která aplikace zobrazuje vždy aktualizovaná a správná, závisí to však na kvalitě dat, která aplikaci dodávají jejich poskytovatelé, tedy třetí strany.

Provozovatel aplikace Počasí Meteo nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, přímé nebo nepřímé, které mohou být uživatelům aplikace způsobeny v důsledku spolehnutí se na správnost dat, která aplikace zobrazuje.

Aplikace je pravidelně aktualizována a pro její správné fungování vždy doporučujeme stáhnout si veškeré aktualizace ihned, jak budou dostupné. Zároveň upozorňujeme, že s každou aktualizací může dojít ke změně požadavků na systém či přístup k některým funkcionalitám telefonu.

Provozovatel aplikace Počasí Meteo si vyhrazuje právo kdykoli jakékoli ze služeb, které aplikace poskytuje omezit či provoz aplikace zcela ukončit, a to i bez předchozího upozornění a uvedení důvodů. Pokud k této situaci dojde, jsou její uživatelé povinni přestat aplikaci používat a odinstalovat ji ze svého mobilního zařízení.

Provozovatel aplikace Počasí Meteo si zároveň vyhrazuje právo rozhodovat o propojení či nepropojení meteostanic s aplikací a vyhrazuje si možnost průběžně měnit délku historie dat, které aplikace ke konkrétní meteostanici zobrazuje, a to s ohledem na hustotu pokrytí meteostanic v dané oblasti, či jiná technická omezení.

Změny obecných podmínek použití aplikace

Počasí Meteo může čas od času aktualizovat své smluvní podmínky. Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Smluvní podmínky zveřejněné na této stránce zavazují všechny uživatele aplikace Počasí Meteo.

Tyto podmínky jsou účinné od 12. 4. 2021

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, nebo návrhy týkající se našich podmínek použití aplikace, neváhejte a kontaktujte nás  na info@PocasiMeteo.cz


2. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Níže uvedené informace slouží k seznámení uživatelů aplikace Počasí Meteo se zásadami shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí Obecných podmínek použití aplikace Počasí Meteo.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů uživatelů aplikace Počasí Meteo jsou plně v souladu s veškerou platnou legislativou a Obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Hlavním důvodem pro ukládání uživatelských dat je zajištění řádného fungování aplikace a možnost zlepšování jejího uživatelského prostředí. Uživatelská data nejsou za žádných okolností zpřístupňována třetím stranám nezúčastněným na zajišťování funkčnosti a provozu aplikace.

Zjišťování polohy telefonu

Údaje o poloze jsou používány pouze za účelem zjištění geograficky relevantnějších informací pro stanovení co nejpřesnějších předpovědí počasí v dané lokalitě. Informace o poloze zařízení nejsou shromažďovány ani jiným způsobem ukládány a jsou využívány pouze aplikací Počasí Meteo. Aplikace neumožňuje propojení údajů o poloze s identifikací konkrétního uživatele.

Aplikace nabízí možnost přidání tzv. homescreen widgetů s předpovědí počasí. Pro zobrazení aktuálního počasí z konkrétního místa mohou tyto widgety žádat o přístup k poloze na pozadí zařízení za účelem získání aktuální lokace i v situaci kdy uživatel aplikaci aktuálně jinak aktivně nevyužívá. Takto získaná data o poloze rovněž nejsou shromažďována, neumožnují propojení s identifikací konkrétního uživatele a jsou používána výhradně pro účely těchto widgetů.

Pokud se rozhodnete používat naši aplikaci, vyjadřujete souhlas se shromažďováním, ukládáním a používáním informací a osobních údajů v souvislosti s níže uvedenými specifikacemi. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou využívány pouze k poskytování aplikace a dalšímu vylepšování její funkčnosti. Provozovatel aplikace Počasí Meteo se zavazuje, že úmyslně nezpřístupní uživatelská data třetím stranám nezúčastněným na zajišťování funkčnosti a provozu aplikace (výjimkou mohou být data z meteostanic).

Shromažďování a používání osobních údajů

Aplikace Počasí Meteo může vyžadovat poskytnutí některých osobních údajů jako např. jméno uživatele, adresa, kontaktní údaje, poloha, data z meteostanic a záběry z webkamer. Tyto s výjimkou dat z meteostanic žádným způsobem neshromažďujeme.

Aplikace však ke svému provozu používá služby třetích stran, které osobní údaje za účelem identifikace uživatele shromažďovat mohou.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací naleznete zde:

Vážíme si důvěry, s kterou nám své osobní údaje svěřujete, proto se snažíme používat veškeré dostupné prostředky k jejich ochraně. Upozorňujeme však, že žádný způsob přenosu dat přes internet, ani ukládání dat na elektronickém úložišti není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a provozovatel aplikace Počasí Meteo tak není schopen zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Data z protokolu o chybě

Kdykoli dojde při použití aplikace Počasí Meteo k chybě, provozovatel aplikace shromažďuje data a informace o chybě tak, aby byl schopen ji co nejrychleji a nejefektivněji opravit. Tato data mohou zahrnovat informace jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení, IP adresa, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání služby, čas a datum použití služby a další statistiky.

Soubory cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, která se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webů, které navštěvujete a jsou uloženy ve vnitřní paměti vašeho zařízení.

Aplikace Počasí Meteo tyto cookies nepoužívá. Může však používat kódy a knihovny třetích stran, které soubory cookies používají ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Tyto cookies máte možnost přijmout, nebo. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, je možné, že nebudete mít umožněn přístup k některým částem aplikace, případně některé z nich nebudou fungovat správně.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Aplikace počasí Meteo může v určitých ohledech odkazovat na webové stránky třetích stran. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na jejich web. Mějte na paměti, že tyto externí odkazy nejsou provozovány poskytovatelem aplikace Počasí Meteo. Proto vám  důrazně doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů třetích subjektů, které dotčené webové stránky provozují. Provozovatel aplikace Počasí Meteo nemá nad těmito weby žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů a praktiky těchto webů nebo služeb třetích stran.

Změny zásad ochrany a zpracování osobních údajů

Provozovatel aplikace Počasí Meteo může tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů čas od času aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat za účelem zjištění zda neobsahuje nějaké změny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné 12.4.2021.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy související se zásadami ochrany osobních údajů uživatelů aplikace Počasí Meteo, neváhejte kontaktovat nás na info@PocasiMeteo.cz.